Thời gian: Từ ngày 27/3/2017 đến 02/4/2017

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC

Tuần 34 năm học 2016-2017 (từ ngày 27/3/2017 đến 02/4/2017)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI-27/3

08h00

Họp bàn về thu chi tài chính của Trường năm 2017 và bàn việc tiếp nhận phần mềm của Đại học Cần Thơ (Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung).

BGH; Trưởng các Phòng: TC-HC, ĐT, CTSV và KH-TC

Phong họp A5

Hiệu trưởng

BA-28/3

08h00

Họp xét chuyển chức danh nghề nghiệp của ĐHĐN năm 2017.

Theo QĐ số 960/QĐ-ĐHĐN của ĐHĐN ngày 22/3/2017 và các VC đăng ký xin chuyển chức danh nghề nghiệp

P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn

Chủ tịch HĐ

TƯ-29/3

08h00

Họp bàn về xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao.

BGH, Phòng ĐT, Đại diện các Khoa nhận nhiệm vụ xây dựng chương trình (mời anh Vinh Trưởng Tin học)

Phong họp A5

Hiệu trưởng

08h00

Giao ban Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN Quý I/2017

Trung đội trưởng (B Trưởng), Các Tiểu đội trưởng (A Trưởng) của đơn vị tự vệ thuộc các CSGDĐH thành viên.

P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

Ngô Văn Dưỡng

09h00

Giao ban Quý 1 công tác Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN.

Cán bộ Văn phòng các Đảng ủy cơ sở; Đ/c Đảng ủy viên PT công tác Văn phòng các Đảng ủy cơ sở.

P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn

Chánh VP

Đảng ủy ĐHĐN

14h00

Giao ban Quý 1 công tác UBKT Đảng uỷ ĐHĐN.

Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN; Chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy cơ sở.

 

P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN

15h30

Giao ban Quý 1 công tác tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN

Đ/chí phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các Đảng uỷ cơ sở.

 

P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn

Đ/chí
Lê Kim Hùng

17h00

 

Họp BCH Công đoàn ĐHĐN mở rộng.

Như bên; UBKT Công đoàn ĐHĐN; Chủ tịch các Công đoàn cơ sở

P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

NĂM-30/3

 

 

 

 

 

SÁU-31/3

08h00

Chung kết khu vực miền Trung hội thi “Tìm kiếm đại sứ truyền thông khoa học - FameLab Việt Nam 2017”

Các thí sinh đăng ký dự thi; ĐVTN được triệu tập theo Thông tri số 76 TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 23/3/2017.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn ĐHĐN

14h00

Họp tổ xây dựng Đề án tổ chức sắp xếp

lại các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Theo QĐ số 771/QĐ-ĐHĐN ngày 08/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN.

P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

Nguyễn Ngọc Vũ

BẢY-01/4

08h00

Vòng Bán kết cuộc thi Sinh viên tài năng, thanh lịch Đại học Đà Nẵng năm 2017

BTC Cuộc thi theo QĐ số 184 QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 10/3/2017; Các thí sinh đăng kí dự thi; SV quan tâm đến chương trình.

Hội trường 41 Lê Duẩn

BTC Cuộc thi

14h00

Trao đổi kinh nghiệm Tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA

Đại diện BGH; Phòng KT&ĐBCLGD; BCN Khoa Vật lý; Cán bộ tham gia viết báo cáo Tự đánh giá và tìm kiếm minh chứng của Khoa Vật lý.

Phòng họp A5

Hiệu trưởng

CN-02/4

 

 

 

 

 

             

 


Đăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top