PGS.TS. Lưu Trang

Hiệu trưởng Nhà trường

Sứ mạng của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ khoa học chất lượng cao gắn với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Chi tiết »


TẦM NHÌN

Đến năm 2025, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu, tư vấn về khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn đứng đầu cả nước, có vị thế ngang tầm với một số cơ sở đào tạo có uy tín trong khu vực và trên thế giới.


CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với chất lượng là nền tảng, đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững, tập thể cán bộ, viên chức và giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng cam kết không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mang đến cho người học nhưng cơ hội, điều kiện tốt nhất để phát huy tiềm năng sáng tạo, tự giác, tích cực rèn đức, luyện tài để lập thân, lập nghiệp, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân:

Mọi hoạt động trong Nhà trường đều hướng vào người học; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, công khai, minh bạch, thân thiện và chuyên nghiệp.
Dạy tốt, học tốt, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc học hỏi và tích lũy kinh nghiệm giáo dục trong nước và quốc tế.
Không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top